HEZID IMiS

Интелигентен многофункционален терминал за управление и контрол на работно време, предоставяне на услуги и многофакторна идентификация

Виж повече

HEZID IMiS

Интелигентен многофункционален терминал за управление и контрол на работно време, предоставяне на услуги и многофакторна идентификация

Терминалът IMiS предоставя възможност за двупосочна комуникация със системата HEZID. Архитуктурата е модулна, като може да бъде лесно конфигурирана според нуждите на клиента.

Възможни приложения са:

Многофакторна идентификация

Отчет на работно време