Hezid

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Интелигентна, йерархична и мащабируема система за контрол на достъпа

Виж повече

КОНТРОЛ НА ДОСТЪПА

Интелигентна, йерархична и мащабируема система за контрол на достъпа

Системата функционира посредством комплекс от специализирани хардуерни и софтуерни компоненти. Може да разпознава обекти (хора, предмети и др.), събития и сценарии от събития, посредством различни средства за идентификация, условно разделени в три групи:

ВЪНШНИ като RFID/ MIFARE безконтактни карти, чипове, тагове, дистанционни предаватели на кодове и други.

ВЪТРЕШНИ като pin кодове, пароли, сценарии или всякакъв вид "знание".

ФИЗИЧЕСКИ като биометрични данни ( лице, пръстов отпечатък, вени, глас и др.), тегло, височина, температура и всякакъв вид физически характеристики на обекта.

 

Затвори

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ

Централизирано управление и контрол на неограничен брой обекти

Виж повече

ЦЕНТРАЛИЗИРАНО УПРАВЛЕНИЕ

Централизирано управление и контрол на неограничен брой обекти

HEZID работи с централизиран сървър и съхранява цялата информация, с която оперира, в централизирана база данни SQL/DBMS. 

Позволява лесно надграждане и практически неограничени възможности за мащабируемост, като запазва възможността централизирано управление на обектите, независимо от тяхното разположение по света.

Има възможност за администриране на системата чрез отдалечен достъп, за произволен брой обекти и клонове.

Затвори

МНОГОФАКТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Повишено ниво на сигурност за специализирани обекти 

Виж повече

МНОГОФАКТОРНА ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Повишено ниво на сигурност за специализирани обекти 

HEZID предлага уникална възможност за разпознаване на произволни сценарии.

В HEZID комбинации от средства за разпознаване и местата където се осъществява това разпознаване се описват в строга последователност във времето и това осигурява изключително високи нива на сигурност и защита. 

Комбинирането на 2 или повече средства за идентификация значително ограничава възможностите за неправомерен достъп до даден обект.

Затвори

БИОМЕТРИЯ

Интеграция с биометрични модули 

Виж повече

БИОМЕТРИЯ

Интеграция с биометрични модули 

Системата предлага интеграция с иновативен модул за разпознаване на вени. Технологията осигурява изключително висока степен на достоверност на идентификацията. Не изисква пряк контакт и не се влияе от замърсяване и атмосферни условия. Биометричните модули на HEZID VEiN намират приложение в обекти, където се изисква високо ниво на сигурност и надежност на разпознаването:

- полицейски и военни обекти
- банки, трезори, казина
- сървърни помещения, помещения за съхранение на архиви
- корпоративни нужди, обекти от стратегическо значение и др.

 

Затвори

ИНТЕГРАЦИЯ

Отворена система с поддръжка на стандартизирани протоколи

Виж повече

ИНТЕГРАЦИЯ

Отворена система с поддръжка на стандартизирани протоколи

Системата за контрол на достъпа може да се интегрира с различни системи, като:

- системи за видео наблюдение
- охранителни системи
- пожаро известяване
- системи за сградна автоматизация и др.

Затвори