Какво е HEZID?

HEZID е центарлизирана йерархична система за контрол на достъпа и работното време, която може да намери приложение, както в малкия офис, така и в големи корпорации. Работата на системата се осъществява посредством комплекс от специализирани хардуерни и софтуерни компоненти.

Системата служи за идентификация на служителите посредством безконтактни карти, чипове или pin кодове като съхранява данни за събития и процеси, които са се случили при контролните точки. Системата има възможност за генериране на различни справки за определени времеви периоди, свързани с контрола на достъпа или работното време.

Системата има възможност да контролира различни периферни устройства като: магнити, електрически насрещници, турникети, бариери, асансьори и др. Това води до спестяване на човешки ресурси и елиминира фактори като “човешка грешка”.

Сървър - комуникацията между сървъра и контролерите се усъществява чрез ethernet (локална мрежа); комуникацията между контролерите и разширителните платки се осъществява чрез RS 232 и RS 485.


Контролер - всеки контролер поддържа до 128 броя разширителни платки и до 4 независими линии. Всеки контролер може да съхранява информация до 16 милиона събития и до 1 милион карти. Всеки контролер има 4 комуникационни интерфейса:


✓ RS232
✓ RS485
✓ USB
✓ RJ45


Разширителна платка - всяка една I/О (разширителна платка) добавя допълнителни интерфейси за комуникация с периферните устройства, като входовете и изходите могат да бъдат конфигурирани софтуерно.  Всяка платка разполага с 2 релейни изхода, 2 изхода за четци и 2 комуникационни интерфейса (един RS 485 и един RS 232).


Периферия – периферните устройства могат да бъдат най-различни като магнити, електически насрещници, турникети, бариери, асансьори и др.

Сървър - HEZID сървър е централизирано приложение, чиято основна цел е обмяната на данни чрез комуникация между контролерите и централизираната база данни, базирана на Postgres SQL.
 
Терминал - HEZID терминал е програма, която служи за визуализиране и мониторинг на цялата система за контрол на достъпа в реално време. Потребителят има възможност да филтрира различни събития, свързани с контрола на достъпа или работното време, комуникацията между отделните компоненти като контолери, разширителни платки и др. Записаните събития съдържат информация като дата, час, местоположение и кой/какво е предизвикало даденото събитие. Това приложение се използва най-често от живата охрана с цел сверяване на самоличността на картопритежателите, защото системата позволява всеки един картопритежател да бъде въведен в системата с 3 имена и снимка. Също така могат да бъдат изпълнявани софтуерно конфигурирани команди като отключване и заключване на врати, вдигане на бариери и др.
 
Конфигуратор - HEZID конфигуратор е програма, която служи за цялостно администриране на системата за контрол на достъп и работно време. Чрез нея се добавят времеви зони, контролни точки, нива на достъп, карти, картопритежателски групи, работни смени, служители и картопритежатели, устройства, следене на комуникацията между отделните елементи и други системни настройки.
 
Справки - HEZID справки е програма, която може да визуализира различни справки по въведени параметри от оператора като дата, час, контролни точки и др. За удобство са дефинирани справки за контрол на достъп, работно време, регистрации и системни. Благодарение на отворената софтуерна архитектура лесно могат съществуващите справки да бъдат адаптирани според изискванията на клиентите.
 

✓ Неограничен брой потребители

✓ Неограничен брой контролери

✓ До 128 разширителни платки към контролери

✓ 256 картови четци за контролери

✓ 256 други устройства за контролер

✓ Модулна йерархична архитектура

 

✓ 1 000 000 карти за контролер

✓ 16 000 000 събития за контролер

✓ 16 времеви зони

✓ 1024 нива на достъп

✓ Anti-Passback, глобален и локален

✓ Връзка с Active Directory

✓ Връзка с други системи:

  • Сградна автоматизация
  • СОТ
  • Пожаро известяване и гасене
  • Видеонаблюдение

СОТ – Функционалност, позволяваща HEZID да се използва като стандартна охранителна система
Пожаризвестяване – Функционалност, позволяваща HEZID да се използва като стандартна пожароизвестяваща система
Видеонаблюдение – Функционалност, позволяваща HEZID да се използва като стандартна  система за видеонаблюдение