За нас

Виртекс ООД е българска инженерингова компания, създадена през 2011 г. Предмет на дейност на фирмата е разработка и производство на системи за автоматизация и управление на сигурността. Основен продукт на фирмата е комплексната система HEZID. Тя е централизира, йерархична система, подходяща да служи, както за малкия офис, така и за големи корпорации със силно разпределена в географско отношение архитектура и специални изисквания към сигурността и регламента за достъп до вътрешните данни. На база на HEZID са създадени отделни продукти за контрол и отчитане на работното време, система за контрол на достъп и др.

 

Мисия

Да осигуряваме напрекъснато повишаващо се качество при управлението и реализацията на проекти в областта на системите за автоматизация и контрол на достъпа и работното време, които да удовлетворяват и най-високите изисквания за ефективност и уют на работното място и дома.

 

Политика

На първо място за нас е удовлетвореността на клиентите ни. Предоставените от нас продукти и услуги винаги са съобразени с техните изисквания и стандартите в областта. Стремим се непрекъснато да развиваме и усъвършенстваме качеството на предлаганите от нас продукти и услуги, като въвеждаме последните иновационни технологии за тях. Управляваме професионално ресурсите и процесите, като считаме служителите си за най-важния от тях.