Сградна автоматизация

 

HEZID е активна система, притежава мощна и гъвкава логика за програмиране и описание на произволни процеси от реалния свят. С помоща на правила и процедури системата управлява достъпа до различни зони, помещения, врати, бариери, турникети, асансьори и др..

Към HEZID могат да бъдат интегрирани различни системи, като :

  • системи за видео наблюдение;
  • за управление на климата;
  • охранителни системи;
  • пожаро известяване;
  • системи за сградна автоматизация и др.

Резултатът от това е мултифункционална централизирана, йеархична и  мащабируема система, която може да се грижи и да решава множество проблеми. Предназначена е да обслужва както малкия офис така и огромни корпорации със силно разпределена в географско отношение архитектура и специални изисквания към  сигурността и регламента за достъп до вътрешните пространства и данни. Това е специализиран продукт силно оптимизиран за извършване на специфични операции свързани с контрол на достъп, работно време и охрана.