Връзка с активна директория

 

Active Directory (AD) е услуга, която Microsoft разработва за Windows домейн networks.

Active Directory е централизирана и стандартизирана система, която автоматизира мрежа за управление на потребителски данни, сигурност и разпределени ресурси, като дава възможност за интеграция с други директории.

HEZID Active Directory е функционалност позволяваща интеграция на системата за котрол на достъп и работно време със съществуваща база данни (информация).