Kонтрол на достъп

 

HEZID е активна система, притежаваща мощна и гъвкава логика за програмиране и описание на произволни процеси от реалния свят. С помощта на правила и процедури, системата управлява достъпа до различни зони, помещения, врати, бариери, турникети, асансьори и други.

Служи за идентификация на служителите посредством безконтактни карти, PIN кодове или ключодържатели, архивиране на регистрираните справки и събития от минали периоди, съставяне на различни видове справки за всеки служител и засичане на опити за неправомерно влизане до определени контролни точки. Чрез нея се спестява значително човешкият ресурс и той може да бъде използван по-ефективно за други дейности на компанията.

Към HEZID могат да бъдат свързани различни други системи, като :

  • системи за видео наблюдение;
  • системи за управление на климата;
  • охранителни системи;
  • пожароизвестяване;
  • системи за сградна автоматизация и др. 

Резултатът от това е мултифункционална, централизирана, йерархична и  мащабируема система, която може да се грижи и да решава множество проблеми. Предназначена е да обслужва, както малкия офис, така и огромни корпорации със силно разпределена в географско отношение архитектура и специални изисквания към  сигурността и регламента за достъп до вътрешните пространства и данни. Това е специализиран продукт, силно оптимизиран за извършване на специфични операции, свързани с контрол на достъп, работно време и охрана.