Контрол на работно време

 

Контрол на работното време HEZID  представлява система за регистриране и управление на достъпа и работното време. За идентификация на служителите се използват различни технически средства за идентифициране (RFID карти, PIN кодове, ключодържатели, биометрични четци и др.).

Служителите се „идентифицират“ и системата създава запис с цялата необходима информация в база данни. Системата HEZID е приложима е за фирми, предприятия, училища, банки и т.н., където е необходимо да се правят различни по тип справки (дневни, седмични, месечни, годишни) за отработени часове, отсъствия, закъснения, извънредни часове, командировки, неспазване на работното време и други.