Лицево разпознаване

 

HEZID Face Recognition е модул за разпознаване на лица.  Той се използва за автоматично идентифициране на лица, като се сравняват техните параметри с цифрови шаблони, съхранявани в база данни.

Терминалът HEZID Face Recognition може да се използва за отчитане на Работно време, за Контрол на достъп или за двете.

HEZID Face Recognition  намира приложение в учреждения, където се изисква високо ниво на сигурност: банки, казина, офиси, сървърни помещения, помещения за съхраняване на архиви и т.н.

Сигурността се гарантира от възможността за използване на различни комбинации за идентификация:

  • лицево разпознаване + RFID карта;
  • лицево разпознаване + PIN код ;
  • лицево разпознаване + RFID карта и PIN код;