Доставки и логистика

Надеждната защита на складовите площи с технология за контрол на достъпа може да се осъществява чрез широколентови четци, които могат да се интегрират с допълнителни системи за видео наблюдение, алармени системи и пожароизвестяване. Системата за контрол на достъпа ХЕЗИД може да менажира голям брой служители, работещи в различни смени. Системите за контрол на достъп се групират по функции: 

Регистриращите системи идентифицират преминаващите и отчитат по време преминаване то през даден контролен пункт (контролна точка), без да ограничават влизането или излизането през съответната точка. С тях може да се регистрират закъсненията или преждевременните излизания на персонала, т.е. те обслужват и контролират организацията на трудовите процеси. 

Пропускателните системи не регистрират, но идентифицират и позволяват единствено на правоимащи лица да влизат в обекти, подобекти или техни помещения, както и да излизат от тях. Тези действия се извършват автоматично, без необходимостта от намесата на служител или охранител, т.е. игнориран е човешкият фактор. 

Контролно-пропускателните системи идентифицират, разрешават, регистрират и архивират преминаването на лица и обекти, имащи право на достъп. Тези функции се реализират автоматично, но е възможно на някои входно-изходни точки да има и жива охрана. В такъв случай те имат не пропускателни, а контролни и общоохранителни функции.