Държавна администрация

През последните години заплахите за сигурността на населението и рисковете за инфраструктурните активи се увеличилиха значително. Изборът на ефективни начини и средства за осигуряване на безопасни условия на обществени места е предизвикателство. Старите системи за сигурност, които не отговарят на днешните нуждите, трябва да бъдат заменени.

Системите на ВИРТЕКС ООД могат да улеснят прехода към съвременните стандратти за контрол на достъпа. Решенията на компанията предлагат рентабилно модернизиране на системи с вече инсталирани контролери, четци, карти и окабеляване. За обекти от стратегическо значание са приложими широк набор биометрични модули, включително скенер за вени на длан, както и мултифакторна идентификация използваща до три независими средства за разпознаване и строго дефинирани логически правила.