Хотелиерство

Секторът на хотелиерството обхваща широк бизнес сегмент, включващ настаняване, ресторантьорство, СПА центрове, увеселителни паркове и други. Високата степен на текучество на персонала и позициите на непълно работно време поставят специфични изисквания към управлението на работното време. Лесното администриране на информацията и бързото регистриране на гости на рецепция са от основно значение за формиране на висока оценка от страна на клиентите. Решенията на ВИРТЕКС ООД покриват тези изисквания, като също така дават възможонст за предоставяне на достъп на обслужващ персонал, различни доставчици и фирми за поддръжка, по строго определени правила и само за конкретни зони.

Възможна е интеграция на системата за контрол на достъпа ХЕЗИД със специализиран хотелски софтуер - при задание от страна на клиента.