Индустрия и строителни обекти

Управлението на човешките ресурси в строителната индустрия е предизвикателство, поради големия брой работещи и естеството на работната среда.

Строителните проекти изискват значителен брой служители и работници, което затруднява обработването и осигуряването на стотици до хиляди събития свързани с контрола на достъпа за един ден. Строителните обекти често са изложени на въздействието на неблагоприятни атмосферни условия, които ограничават избора на системите за контрол на достъпа до системи, устойчиви на външни фактори. Управлението на входните и изходните точки трябва да се отличава с рентабилност, висока надеждност, гъвкавост и издръжливост.