Магазини

Секторът на търговията на дребно е изправен пред различни заплахи като кражби, недобросъвестен персонал и др.

Допълнителните ползи от контрола на достъпа в търговските обекти често включват голям брой служители, работещи в различни смени, както и управлението и следенето на различни процеси. ХЕЗИД предлага широка гама от предимства, включително управление на човешките ресурси. Системата е подходяща както за фирми, в които работят само няколко души, така и за големи мултинационални компании.

За максимална сигурност в търговските обекти, нашите клиенти може да се възползват от напълно интегрирана система за контрол на достъпа с видеонаблюдение, пожароизвестяване и системи за управление на сгради.