Обществени сгради и съоръжения

Престъпността и терористичните заплахи са сериозен проблем при концентрирането на голям брой хора на даедно място или сграда. Необходими са високоефективни превентивни мерки за ограничаване на различни видове престъпления като физическа атака, кражби, вандализъм и др. 

HEZID предоставя надеждно и ефективно решение за сигурност и контрол. Интегрирането на видеоаналитични функции предоставя широк спектър възможности за регистриране и реакция при различни рискови и/или критични ситуации. Методите за многофакторна проверка на самоличността ограничават значително възможността за неправомерен достъп на неупълномощени лица.