Офиси

Предизвикателствата пред управителите на фирми са много, но сигурността е приоритет. ХЕЗИД осигурява широк спектър от сигурни, надеждни и стабилни решения за контрол на достъп и отчет на работното време. 

С набор от гъвкави и  мащабируеми решения, системите за контрол на достъпа намират приложение както в офиси с ограничен брой служители, така и в големи корпорации с многочислен персонал. ХЕЗИД е приложим както за самостоятелни обекти, така и като част от интегрирана мрежа, независимо от географската локация. Обхватът на системата е съобразен с нуждите на всеки отделен проект и не само осигурява контрол на достъпа, но и широк набор от допълнителни функции за сигурност и интеграция с различни системи като: охранителни, пожароизвестяване, видеонаблюдение, BMS, Smart Home, ERP и др.