Здравеопазване

Нарастващите нужди от качествени услуги, свързани със здравеопазването, налагат активно развитие в сектора и появата на значителен брой нови здравни центрове, клиники и лаборатории. Повишените изисквания по отношение на сигурността, предвид значителния човекопоток, както и нуждата от генериране на статистика с цел оптимизация на предоставяните здравни услуги, създават конкретни изисквания към системите за контрол на достъпа и управлението на работното време.

Продуктите на ВИРТЕКС ООД предоставят възможност за модернизиция чрез използване на интелигентна система за контрол на достъпа, покриване на изискванията при одити, както и разработка на специализирани модули, съобразени със спецификата на здравните услуги.