Жилищни сгради

Домашните клиенти изискват все по-голяма сигурност при достъпа до домовете си. Това може да се осъществява както с централизирана система за контрол на достъпа и оторизация в реално време, така и чрез предварително програмиран достъп, включително биометричен, за членове на семейството, доставчици на различни услуги, бавачки и редовни посетители. Достъп в различни зони - двор, домашен периметър, сервизни помещения и др. може да бъде конфигуриран независимо, включително чрез осигуряване валиден достъп само през определени периоди от време.

Системите на ВИРТЕКС ООД са подходящи както за индивидуални жилища и резиденции, така и за жилищни комплекси без ограничения относно брой контролни точки и ползватели.