Новини

Модул "Печат"

17.Oct.2017

Интеграрация на модул за печат на информация / снимки върху RFID карти.

Многофакторна идентификация и биометрия

17.Oct.2017

Системата HEZID предлага възможност за многофакторна идентификация, успешно управлява и разпознава сценарии и всякакъв вид „знание“. Интегрираните биометрични модули гарантират повишени нива на сигурност, понижават възможностите за умишлени злонамерени действия и надеждно обвързват дадено средство за идентификация с конкретен човек.

Pages