Новини

Термокамера Dahua
29.Apr.2020

На 27 Април 2020 година успешно интегрирахме термо камера Dahua към система за контрол на достъп и работно време Hezid. В процеса на изследване, проучване и тестване успяхме изключително точно да създадем контролирана тестова среда с човек, който е с по-висока телесна температура от 38.5 °C. Целта на експеримента е лицето, което със съмнение за Коронавирус COVID-19 да не бъде допуснато до охраняваната зона без допълнителен преглед.

Системата има възможност да „оповестява“ за наличието на лице с по-висока телесна температура посредством звуков и светлинен сигнал. За по-голямо удобство може да бъде активирана и опция за e-mail нотификация на определено лице (а), които не се намират физически на този обект.

Термокамерата Dahua може да бъде инсталирана и към съществуващи системи за контол на достъп с марка Hezid.

Весели Празници !
20.Dec.2019

Весела Коледа и Щастлива Нова 2020  !

Merry Christmas and a Happy new year !

Модул "Родителски контрол"
17.Oct.2017

Уеб базиран модул за справки за присъствие на ученици в учебни заведения, оборудвани със системи за контрол на достъпа HEZID.

Модул "Присъствие по зони"
17.Oct.2017

Модул за отчитане на присъствие в определени зони на даден обект. Предлага филтриране по период, зона и картопритежател.

Форма 76
17.Oct.2017

Системата поддържа типова форма 76 за отчитане явяването/неявяването на работа.

Модул "Печат"
17.Oct.2017

Интеграрация на модул за печат на информация / снимки върху RFID карти.

Многофакторна идентификация и биометрия
17.Oct.2017

Системата HEZID предлага възможност за многофакторна идентификация, успешно управлява и разпознава сценарии и всякакъв вид „знание“. Интегрираните биометрични модули гарантират повишени нива на сигурност, понижават възможностите за умишлени злонамерени действия и надеждно обвързват дадено средство за идентификация с конкретен човек.