Клиенти

Metro Cash & Carry Bulgaria
SG Expressbank
Български пощи
BSR сгради 4 и 5 София
Болница Зора
St. George International School & Preschool
Нова Телевизия
Дунапак Родина
Garitage Park
Община Свищов
Roobar
Кордеел България ЕАД
Кенди ООД
Walltopia
Група ГЕОТЕХМИН

Партньори

Вилмат Холдинг АД

Компанията Вилмат Холдинг АД е дружество, специализирано в стратегическо управление на проекти в областта на слаботоковите и електрически сградни инсталации. Първата фирма в структурата му стартира своя бизнес - търговия и инженеринг на компютърни мрежи през 1990 година. Днес в състава на Холдинга са дружествата: Дейта Оптикс Болкънс, Нет Проект и Вилмат. В тях работят опитни специалисти, висококвалифицирани в своята област, а дейността им обхваща целия процес по предлагането на сградните инсталации - от проектирането, през търговията с материали за тях, до изграждането и поддръжката им.

www.vilmat.com

КОНТРАКС АД

КОНТРАКС АД е основано през 1992 г. като международен холдинг с компании в шест страни на Източна Европа и централен офис в Будапеща, Унгария. От 2000 г. КОНТРАКС е изцяло българска частна компания. Дългогодишният опит и широкият потенциал на компанията я утвърждават като водещ доставчик на ИКТ за големи частни и държавни структури. В резултат на упорит труд и добро управление тя заема водещи позиции на българския ИТ пазар.

www.kontrax.bg/bg/

 

ЛОТ България

We are an active innovative engineering company. Our team of professionals develop and implement complex system solutions for transport. We carry out research and development activity to offer innovative solutions, produce, assemble and maintain hi-tech equipment for transport solutions. We develop reliable software, provide wide range of consulting and expert services as well as 24/7 technical support.

www.lotgroup.eu

 

Noble Partners

You can count on us to ideate, design, purchase, install, monitor and maintain complete IT solutions for your business. From line of business, mission critical applications and infrastructure to digital assets management, backup and recovery.

www.noblepartners.eu

 

Райхле

R&M (Reichle & De-Massari AG) has developed and produced cabling solutions for high-end communication networks since 1964. With its high level of product quality and innovative, forward-looking system design, the company ensures that networks are future-proof and investments secure for the long term. Its solutions are used by network operators, in office buildings, data centers, and apartments, as well as in industry.

www.rdm.com/

Теос Секюрити

“ТЕОС секюрити” се занимава с разработка и изграждане на широк спектър системи за сигурност: сигнално-охранителни, пожароизвестителни и пожарогасителни, телевизионни системи за наблюдение, системи за контрол на достъпа и работното време, системи за контрол на охраната, компютърни мрежи и други. Извършваме предпроектни проучвания, проектиране, доставка, монтаж, ремонт и поддръжка на системите.

www.teos-security.com